dds dsd

Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Pîrliţa pentru anul 2021”

 


      Primăria comunei Pîrliţa iniţiază, începînd cu data de 19.11.2020 , consultarea publică a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Pîrliţa pentru anul 2021.”

            Scopul proiectului este aprobarea indicatorilor generali ai bugetului comunei Pîrliţa şi reglementările specifice pentru anul bugetar 2021.

            Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este aprobarea indicatorilor generali şi sursele de finanţare  ale bugetului comunal,aprobarea bugetelor instituţiilor finanţate de la bugetul comunal.

Prevederile de bază ale proiectului sînt  aprobarea veniturilor în bugetul primăriei, surselor de finanţare a bugetului, programelor pentru anul 2021.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii comunei Pîrliţa.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt:

a) asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget
b) asigurarea finanţării cheltuielilor programate pentru întreţinerea instituţiilor bugetare şi realizarea programelor propuse în cadrul bugetului.

  Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea gestionării resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

            Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

  Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale  (nr.181/2014), art. 20 şi art. 21 al legii finanţelor publice locale (nr. 397/2003) cu modificările operate prin legea (nr. 267/2013),  prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor “Cu privire la aprobarea Setuilui metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului “ ( nr. 209/2015), legea privind sistemul unic de salarizare în sistemul bugetar (nr. 270/2018).

            Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 04.12.2020, pe adresa electronică: primaria.pirlita@mail.ru, la numărul de telefon 023062236 sau pe adresa primăria comuna Pîrliţa raionul Soroca.

            Proiectul deciziei “Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Pîliţa pentru anul 2021” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială: http://pirlita.sat.md  sau la sediul primăriei comunei Pîrliţa, situat pe adresa s. Pîrliţa raionul Soroca.