dds dsd

Primăria comunei Pîrliţa iniţiază consultare publică

1. “Cu privire la aprobarea bugetului primăriei comunei Pîrliţa pentru anul 2022

Prevederile de bază ale proiectului sînt  aprobarea veniturilor în bugetul primăriei, surselor de finanţare a bugetului, programelor pentru anul 2022.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt:

  1.  asigurarea încasării veniturilor prognozate în buget
  2.  asigurarea finanţării cheltuielilor programate pentru întreţinerea instituţiilor bugetare şi realizarea programelor propuse în cadrul bugetului.

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea gestionării resurselor bugetare şi administrarea patrimoniului public în conformitate cu principiile bunei guvernări.

2. “Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi a impozitului funciar pentru anul 2022.”

Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 08.12.2021, pe adresa electronică: primaria.pirlita@mail.ru, la numărul de telefon 023062236 sau pe adresa primăria comuna Pîrliţa raionul Soroca.

Proiectele de deciziei  şi notele informative (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectelor de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială: http://pirlita.sat.md  sau la sediul primăriei comunei Pîrliţa, situat pe adresa s. Pîrliţa raionul Soroca.

Audierea publică va avea loc la data de 07.12.2021 , ora 09.00 în sediul primăriei comunei Pîrliţa.