dds dsd

Comisii de specialitate

1. Învățămînt, culte,cultură,protecția social,muncă,sănătate public.

2. Economie, buget, finanțe,administrație public,drept,disciplină.

3.Agricultură,protecția mediului,amenajarea teritoriului.